ئیمە

مدیر سایت

سهراب مرادی

ادرس : اسلام آبادغرب ـ بلوار معلم ـ روبروی کوچه ایثار ۴ ـ پلاک ۱۲

صندق پستی ۱۳۵- ۶۷۶۱۵

همراه: ۰۹۱۸۷۵۵۶۴۱۳

پست های الکترونیکی سایت

 hisare.kurd63@yahoo.com

info@hisare.com