ماڵپەڕی هسارە / فۆلکلۆر (لاپەڕەی 2)

فۆلکلۆر

زه‌ڕه‌ مشته‌کی

کووکردنەوە : شارام ئەکبەری هسارە –  بازی کوردی به‌شێگه‌ له فه‌رهه‌نگ کورد بێگومان هه‌ر کوومه‌ڵگاێگ له دنیا له به‌ش بازی کردن مناڵه‌یل ئڕا خوه‌ێ قسیه‌یلێگ دێرێد. وڵات کوردستان وه تایبه‌ت ناوچه‌ێ که‌ڵهۆڕ له به‌ش بازی کردن خاون بازیه‌یل فرەێگه وه تۊیه‌نیم بۊشیم ناوچه‌ێگ ده‌وڵه‌مه‌نه له ئه‌ێ بابه‌ته‌.له‌ نیشتمان کوردستان بازیه‌یلێگ …

درێژە »

نازێ نازمەرجان

رەوایەت: کانی عفەتی ..۱۰ ساڵە لە ئسڵام‌ئابادغەرب.   هساره – یەکێگ بۊ یەکێگ نەۊ، لە ژێر ئاسمان کەولە بان زەۊ پت و پیەن، لە وەھار میلکانێگ مامرێگ ماۊدە جیەو. گەردی و گەردی تا جفتێگ قچ بزن دیەو. قچەیل کرد ئەوپا و کەفتە رێیا. چێ و چێ تا لە دۊرا شوانێگ دیەێ. …

درێژە »

چەن بەێت موور

کووکردنەوە – سوهراب مورادی  ئه‌لف قامه‌تم چۊ داڵ وه‌رده‌ن چه‌م رووژنای دیـــده‌م گــــرتـــگــــه‌ سیــــاتــــه‌م ……………….. شــــــرین تــــه‌و گرتگه‌ ته‌وێ ســـه‌راوه‌ تا تــــــــه‌وێ گـــــرێ هــــــــاڵێ خــــــــه‌راوه‌ …………………. مــــاڵـــــت بـڕمــــــیا خــــــاره‌ت بـــــوردیـــــا سته‌م وه‌ێ سه‌ختی، ریشت نه‌گرتیا …………………. ده‌ مــــــاڵ ده‌رهاتـــــــی دڵ وه‌ قیـنه‌وه‌ ئــــه‌ســــپ ئه‌جـــــه‌ڵــــت ها وه‌ زیـــنه‌وه‌ ………………. چه‌ بکه‌م چۊن بکه‌م، چته‌ور بکه‌م چۊن ئــــــه‌ڵاجـــــم …

درێژە »

بازی چــۊزان

کووکردنەوەێ : شارام ئەکبەری هسارە –  بازی کوردی به‌شێگه‌ له فه‌رهه‌نگ کورد بێگومان هه‌ر کوومه‌ڵگاێگ له دنیا له به‌ش بازی کردن مناڵه‌یل ئڕا خوه‌ێ قسیه‌یلێگ دێرێد. وڵات کوردستان وه تایبه‌ت ناوچه‌ێ که‌ڵهۆڕ له به‌ش بازی کردن خاون بازیه‌یل فرەێگه وه تۊیه‌نیم بۊشیم ناوچه‌ێگ ده‌وڵه‌مه‌نه له ئه‌ێ بابه‌ته‌.له‌ نیشتمان کوردستان بازیه‌یلێگ کریه‌ێد …

درێژە »

هشار هشار – کووکردنەوەێ شارام ئەکبەری

هسارە – بازی کوردی به‌شێگه‌ له فه‌رهه‌نگ کورد بێگومان هه‌ر کوومه‌ڵگاێگ له دنیا له به‌ش بازی کردن مناڵه‌یل ئڕا خوه‌ێ قسیه‌یلێگ دێرێد. وڵات کوردستان وه تایبه‌ت ناوچه‌ێ که‌ڵهۆڕ له به‌ش بازی کردن خاون بازیه‌یل فرەێگه وه تۊیه‌نیم بۊشیم ناوچه‌ێگ ده‌وڵه‌مه‌نه له ئه‌ێ بابه‌ته‌.له‌ نیشتمان کوردستان بازیه‌یلێگ کریه‌ێد زوورم وه سه‌ردی و …

درێژە »

بازییەیل کوردی

کووکردنەوەێ : شارام ئەکبەری هسارە : بازی کوردی به‌شێگه‌ له فه‌رهه‌نگ کورد بێگومان هه‌ر کوومه‌ڵگاێگ له دنیا له به‌ش بازی کردن مناڵه‌یل ئڕا خوه‌ێ قسیه‌یلێگ دێرێد. وڵات کوردستان وه تایبه‌ت ناوچه‌ێ که‌ڵهۆڕ له به‌ش بازی کردن خاون بازیه‌یل فرەێگه وه تۊیه‌نیم بۊشیم ناوچه‌ێگ ده‌وڵه‌مه‌نه له ئه‌ێ بابه‌ته‌.له‌ نیشتمان کوردستان بازیه‌یلێگ …

درێژە »

حەسوو و نازه

کووکردنەوەێ فــەرهاد عــزەتی زادە حەسوو و نازه [ ۱ ] لە کوردسان خوەش دیمەن، لە گوند زیلان، لە پاداوان شاخان بەرز، قولیخان ئاقا، گەورا ماڵێگ لە کوردان، ژییا و ریەنداری کرد. ریەن و چارەواێ دەیشتەێ زیلان داگرتـۊد و شوان و رەوکەوان لە هەێ هەێ و هەێ دەو بۊن. ریەن هزارەێ …

درێژە »

لاوە لاوەێ تایبەت وە کــــوڕەیل

کووکردنەوە: ئاکۆ جەلیلیان ماشینـــێ هاتێــیـه‌ پــــڕێ قـــــــورووشــــه              بـراگـــه‌م هـا لـه‌تێ مێخـه‌ک فـرووشه ماشینـــێ هاتێیه‌ وه‌ره‌گـــــــه‌ێ ســـه‌وزه‌              بــراگـــه‌م هـا لــه‌تێ ره‌ئـیـس هــــــووزه ماشێنـــــێ هاتێیه‌ پڕێ ته‌‌ختـــه‌ چـــــوو              براگه‌م ها له‌تێ وه‌ره‌و مه‌شه‌د چوو رێیه‌گه‌ێ كــــرماشان بتاشــــم وه چـوو              ئـڕا‌ێ بـراگــــــه‌م هـــــه‌ر باێدو بچـــــــــوو رێیه‌گه‌ێ كرماشا‌ن بخه‌م له كونجی               براگــــه‌م ها ئه‌وره‌ …

درێژە »

سه‌رم سڕ مه‌نێیه‌ له‌ێ کاسه‌ و ماسه * سم سم خه‌ره‌ و چنگ چنگ یاسه

شه‌هرام ئه‌کبه‌ری بێگومان چه‌وچه‌ له ناوچه‌ێ خوه‌مان جی خوه‌ێ له فه‌رهه‌نگ و زووانمان کردێیه‌سه‌و وتۊیه‌نیم بۊشیم به‌ش فره گه‌وراێگه‌ له فولکلۆر ناوچه‌یل کوردەواری . له  وه‌ت و وێژ ڕووژانه‌مان وه‌ل یه‌کا فره له‌ێ چه‌وچه‌یله دۊنیمن.  یه‌کێگ له‌ێ چه‌وچه‌یله‌ توام شیه‌و بکه‌م ک له کووا تیه‌ێد: که‌ێوانووێگ له ته‌نیا ماڵێگ له دۊر شارژییا. که‌ێوانوو …

درێژە »

بازییەیل کوردی – شـارام ئــــەکبــــەری

هسارە : بازی کوردی به‌شێگه‌ له فه‌رهه‌نگ کورد بێگومان هه‌ر کوومه‌ڵگاێگ له دنیا له به‌ش بازی کردن مناڵه‌یل ئڕا خوه‌ێ قسیه‌یلێگ دێرێد. وڵات کوردستان وه تایبه‌ت ناوچه‌ێ که‌ڵهۆڕ له به‌ش بازی کردن خاون بازیه‌یل فرەێگه وه تۊیه‌نیم بۊشیم ناوچه‌ێگ ده‌وڵه‌مه‌نه له ئه‌ێ بابه‌ته‌.له‌ نیشتمان کوردستان بازیه‌یلێگ کریه‌ێد زوورم وه سه‌ردی …

درێژە »